Използване на central.aegee.org

Обща информация

Този сайт предоставя данни за събития в стандартен, машинно-четим формат (iCalendar). Програмите, разботещи с този формат, могат да бъдат настроени да изтеглят периодично информацията за събитията и да я показват актуална, без потребителите да посещават интернет страницата. Различните програми разбират форма̀та до различна степен и показват каквото са разбрали.

Предоставянето на информация в машинно-четим формат позволява тя да се препубликува от различни издания, без информацията за всяко събитие да се въвежда отново. Вж. Какво е CalDAV и синхронизиране с vdirsyncer.

Сайтът може да съхранява IP адреси на посетителите за предотвратяване на злоупотреби.

Известия по електронна поща

При нови събития и задачи в календара обикновенно се изпраща съобщение по електронна поща до абонатите на пощенския списък TEST-CENTRAL-L@lists.aegee.org. Съобщение не се изпраща, когато съществуващо събитие се промени. Абонирането за TEST-CENTRAL-L@lists.aegee.org става от https://lists.aegee.org/join/test-central-l.

Управление с клавиатура

С клавиша TAB се обхождат елеметните на страницата. ENTER отваря избрания елемент. J прескача назад във времето. K отива в бъдещето. L връща към днешния ден.

Внедряване в Android

Ако се използва Google календар, както е описано, не е нужно да се инсталират допълнителни програми, но тогава отделните календари се показват като един и задачите (сроковете) не се показват.

Чрез програмата DAVx⁵, която може да се изтегли от Google Play Store или F-Droid, Android синхронизира своите календари с central.aegee.org. Има и други подходящи програми.

В DAVx⁵ версия 3.3.4 или по-нови направете регистрация като изберете „оранжевия +“ и след това „Вход за напреднали потребители“: (основен адрес) central.aegee.org, без потребителско име, без сертификат. В по-стари версии на DAVx⁵ изберете „оранжевия +“ и след това направете регистрация с електронна поща за потребител anonymous@central.aegee.org с произволна парола.

Продължете → Напред → за Метод за съхранение на групи от контакти изберете „Групите са категории във всеки контакт“ (второто). → Създай регистрация.

Когато на сървъра се създадат нови календари, на DAVx⁵ трябва да се укаже изрично да опресни списъка с календари. Събитията се показват в календарните програми използвани на Android, след като на тези програми се посочи допълнително от кои календари да черпят събития. Календарите на Android не показват приложения (картинки) и интернет адреси към събития.

Задачи, като например срокове за кандидатстване, се представят като VTODO обекти в CalDAV. Когато Tasks.org (F-Droid, Google Play), jtx Board (F-Droid, Google Play) или OpenTasks (Google Play, F-Droid) е инсталирана, DAVx⁵ може да съхранява там сроковете като задачи. За да настроите Tasks.org да изтегля задачите без DAVx⁵, отидете на ⚙ Настройки → + Добавяне на сметка → (Select a Platform) CalDAV → за потребител въведете anonymous@central.aegee.org, произволна парола, URL: https://central.aegee.org . Накрая натиснете дискетата.

Внедряване в Apple

Внедряването работи при всички устройства на Apple. За OS X отворете програмата Календар и след това Настройки → Регистрации. За iOS изберете Настройки → Регистрация.

От там добавете нов календар тип (друг→) CalDAV. За потребителско име въведете anonymous@central.aegee.org с произволна парола и за сървър central.aegee.org .

Изберете Календар и Напомняния за да синхронизирате събития и задачи.

Внедряване в Gnome Evolution

Evolution е програма за работа с календари и електронна поща под Linux. Избете Файл → Нов → Collection Account → Advanced Options. За сървър въведете central.aegee.org, не въвеждайте потребителско име. „Look up“ → Следващ → Следващ → Finish. Погледнете в менюто Изглед → Прозорец → Календар (Ctrl+3).

Внедряване в Google календара

Посетете calendar.google.com. В ляво горе изберете хамбургер-знака ☰, след това „Други календари“ → +→ „От URL адрес“. За адрес въведете или https://central.aegee.org/a.ics (събития от миналото и бъдещето) или https://central.aegee.org/f.ics (само бъдещи събития).

Google календарът не показва картинките и URL адреса към събитията.

След като свързаните Android устройства се усетят, че е добавен нов източник на данни, в тях може да бъде настроено да показват допълнителния календар.

Внедряване в Live/Hotmail/Outlook.com календара

Посетете calendar.live.com и изберете от ляво „+ Добавяне на календар“ → „Абониране от уеб“. За адрес въведете или https://central.aegee.org/a.ics (събития от миналото и бъдещето) или https://central.aegee.org/f.ics (само бъдещи събития).

Внедряване в Micrsoft Outlook

Инсталирайте приставката CalDAVSynchronizer. Добавете нов профил. За потребилско име използвайте anonymous@central.aegee.org с произволна парола, за посока на синхронизиране изберете Сървър → Outlook, с WebDAV синхронизиране, само календари.

Внедряване в Mozilla Thunderbird

Thunderbird е програма за работа с календари и електронна поща под Windows, Linux и Mac OS. Поддържа се версия 78.10 или по-висока.

За версия 91 изберете раздела „Календар“ от горния десен ъгъл (Ctrl+Shift+C). От ляво изберете + след „Календар“ → „На сървър“. Не въвеждайте потребителско име, за местоположение използвайте central.aegee.org, оставете „Не изисква потребителско име“ без отметка и „Поддръжка извън мрежата“ с отметка. „Намери календари“ → „Готово“. Когато на сървъра се добавят или изтрият календари, тази процедура трябва да се повтори.

Останалият текст се отнася за версия 78.10+. От менюто „Инструменти“ → „Добавки“ инсталирайте добавките TbSync и DAV-4-TbSync/Provider for CalDAV and CardDAV, за да добавите към Thunderbird възможност да открива календари при зададено потребителско име или име на сървър.

След това от най-долу дясно изберете „TbSync” или алтернативно изберете от менюто (за версия 68) Инструменти → Настройки на добавките → Настройка на синхронизациите (TbSync) или (за версия 78) Редактиране → Настройка на синхронизациите (TbSync). От прозореца долу изберете „Действия с регистрацията“ → Добавяне на регистрация → CalDAV и CardDAV → „Ръчно настройване“. За CalDAV сървър въведете https://central.aegee.org/dav/calendars , задайте име на регистрацията и пропуснете потребителското име и CardDAV сървър. „Напред“ → „Завършване“. Маркирайте „Включване на регистрацията и синхронизиране“. Изберете календарите и след това „Синхронизирай сега“. Затворете прозореца. При избиране на меню „Събития и задачи“ → Календар се показват календарите и събитията.

Понякога се връщайте към прозореца „ТВ Sync Управление на регистрацията“ и избирайте върху регистрацията „Синхронизиране на регистрацията“, за да разбере Thunderbird за нови календари добавени на сървъра.

Интегриране с Telegram

Събитията и задачите се публикуват и в телеграм канала central_aegee_org и central_aegee.

Внедряване във vdirsyncer

vdirsyncer може да синхронизира чрез CalDAV данните от сървъра на Linux компютър. За да я използвате създайте файл config съдържащ
[general]
status_path = "status"

[storage local]
type = "filesystem"
path = "events"
fileext = ".ics"

[pair p]
a = "remote"
b = "local"
collections = ["from a"]
metadata = ["color", "displayname"]
conflict_resolution = "a wins"

[storage remote]
type = "caldav"
url = "https://central.aegee.org/dav/calendars/user/central/"
read_only = true
и изпълнете vdirsyncer -c config discover --no-list && vdirsyncer -c config metasync --max-workers=1 && vdirsyncer -c config sync --force-delete --max-workers=1

Програмата не показва какво има във файловете. Подходяща е за организациии, които искат да изтеглят и пре-публикуват автоматично въведените вече събития.

Внедряване в Windows

За да се покажат CalDAV данните във вградения в Windows календар трябва да се мине по заобиколен път. Отворете „Настройки“ → „Акаунти“ → „Имейл и акаунти“ → „+ Добавяне на акаунт“ → „iCloud“. За имейл адрес въведете anonymous@central.aegee.org и произволна парола → „Готово“. След като е „готово“ изберете „Управление“. Ако Windows е променил потребителското име, въведете отново anonymous@central.aegee.org. От промяна на настройките изберете „Опции за синхронизиране“. Изключете Емайл и Контакти, оставете Календари. Изберете „Разширени настройки за пощенска кутия/Настройка на сървър за контакти и календара (CalDAV)“. За сървър на календара въведете https://central.aegee.org/. „Готово“ → „Запиши“. След малко в програмата „Календар“ ще се покажат отделните календари и събитията.

Внедряване в Yahoo календара

Посетете calendar.yahoo.com и изберете „Действия ⌄“ → „Следване на други календари“. За iCal адрес въведете или https://central.aegee.org/a.ics (събития от миналото и бъдещето) или https://central.aegee.org/f.ics (само бъдещи събития).

Yahoo календарът не показва картинките към събитията.

Какво е CalDAV

За съхраняване на информация за мероприятия по начин, работещ с различни програми, е създаден формат наречен iCalendar. В него за всяко събитие може да се запише: обобщение, описание, начало, край, интернет страница, формула за повторение (като всяка втора сряда), място, категории, (отменен) статус, цвят, да се прикачи файл (картинка). iCalendar форматът не предвижда да се въвежда информация едновременно на различни езици или да се използва HTML.

За разпространяване на данните, съхранени в iCalendar формат, може да се използва протокола CalDAV. В него се създават различни календари и всеки календар съдържа събития. Свойства на всеки календар са: име, описание, цвят, URL адрес, какви обекти може да съдържа. Обектите могат да бъдат „Събития“, „Бележки“, „Задачи“. Сайтът за нерегистрирани потребители central.aegee.org показва само събитията. И календарите и всяко събитие могат да имат собствен цвят. Програмите за показване на събития могат да използват цвета на събитието, вместо цвета на календара.

Програмите, които разбират CalDAV, периодично разпитват сървърите и изтеглят само промените от последното синхронизиране. Някои програми автоматично опресняват списъка с календари от сървърите, други трябва ръчно да се подканят.

Какво е WebCAL

По-опростен механизъм за разпространение на събития е създаването на голям файл, съдържащ много събития. Тази страница предлага два такива файла: https://central.aegee.org/f.ics (съдържащ събитията от бъдещето) и https://central.aegee.org/a.ics със събитията от миналото и бъдещето.

При натискане на webcal://central.aegee.org/f.ics (бъдещи събития) или webcal://central.aegee.org/a.ics (всички събития) някои програми направо се записват за календара и обновявават самоинициативно информацията в бъдеще.

Предимство на WebCAL сравнено с CalDAV е, че записването за получаване на промени може да стане с едно натискане и интеграцията работи с повече програми. Недостатъкът е, че при промяна се прехвърля един голям файл с всички събития, вместо само промените от предишното синхронизиране.